طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور تیپ های گیاهی منطقه ساری(محدوده نقشه‌ چهارگوش ساری به شماره NJ 39-16)

دسته‌بندی: تاریخ به روز رسانی: 10 تیر 1402 تعداد بازدید: 808 بازدید

25,000 تومان

41 عدد در انبار

طرح شناخت مناطق اکولوژیک با هدف تهیه نقشه پوشش گیاهی اجرا می‌گردد. منطقه مورد مطالعه در محدود چهار گوش نقشه ۲۵۰۰۰۰ :۱ ساری به ۱۶- NJ39 سری K551 در مشخصات جغرافیایی ۳۰ و ۵۲ تا۰۰و ۵۴ طول شرقی و ۰۰و۳۶ تا ۰۰و۳۷ عرض شمالی واقع شده است. وسعت منطقه برابر ۱۲۲۰۵۴۱ هکتار است. بلندترین نقطه ارتفاعی منطقه۳۷۰۰ متر و پست‌ترین نقطه واقع در شمال شرق منطقه با ارتفاع ۳۳ – متر از سطح دریا می‌باشد. از مراکز جمعیت مهم منطقه مورد مطالعه ساری، بابل، قائمشهر، بهشهر و گلوگاه است.

در مطالعه حاضر با هدف تهیه نقشه پوشش گیاهی با انجام عملیات گسترده میدانی تیپ‌های گیاهی بر اساس روش نمود ظاهری ( فیزیونومی) تفکیک شده‌اند. تفسیر ویژگیهای اکولوژیک واحدهای  رویشی، با استفاده از نتایج بررسیهای اقلیم، زمین شناسی، خاک و قابلیت اراضی صورت گرفته است.

بر اساس نتایج مطالعات انجام شده استفاده از اراضی در حال حاضر به شرح زیر است:

تیپ‌های گیاهی با وسعت ۱۹۰۵۸۶ هکتار، مجموعه اراضی کشاورزی ( زراعی، باغی و….) با وسعت ۴۰۸۳۸۰ هکتار، اراضی کشاورزی با اراضی جنگلی با وسعت ۱۴۳۸ هکتار، اراضی جنگلی با وسعت ۵۱۰۳۵۴ هکتار، آب بندانها با وسعت ۱۲۴۳۹ هکتار، اراضی بوته زار با وسعت ۲۴۳۶ هکتار، اراضی ماندابی با وسعت ۲۰۳۸ هکتار، اراضی شنزار با وسعت ۱۰۱ هکتار، اراضی مردابی با وسعت ۴۶۹ هکتار، اراضی مورد طغیان آب با وسعت ۲۲۴۴ هکتار، خلیج گرگان با وسعت ۴۴۳۳۲ هکتار، اراضی شهری با وسعت ۴۵۱۹۳ هکتار می‌باشد.

مقدمه ۱
خلاصه ۳
۱- اهداف ۸
۲- روش بررسی ۸
۱-۲- مرحله مقدماتی ۹
۲-۲- مرحله مطالعات صحرایی ۹
۳-۲- مرحله نهایی یا مرحله تلفیق اطلاعات ۹
۳- تشریح نشانه‌های روی نقشه ۱۰
۴- خصوصیات منطقه مورد مطالعه ساری ۱۳
۱-۴- موقعیت و وسعت ۱۳
۲-۴- آب و هوا ۱۴
۳-۴- زمین شناسی ۱۷
۴-۴- منابع اراضی و خاک ۱۹
۵-۴- کشاورزی و دیگر کاربری‌های اراضی ۲۵
۶-۴- ویژگیهای فلور منطقه ۲۷
۵- تشریح تیپ‌های گیاهی ۳۴
۱-۵- تیپ‌های گیاهی گروه Artemisia sp. 41
۱-۱-۵- تیپ گیاهی Artemisia aucheri 41
۲-۱-۵- تیپ گیاهی Artemisia aucheri- Astragalus aureus 42
۳-۱-۵- تیپ گیاهی Artemisia aucheri- Astragalus spp. – Juniperus excelsa 43
۴-۱-۵- تیپ گیاهی
Artemisia aucheri- Astragalus spp.- Festuca ovina 44
۵-۱-۵- تیپ گیاهی Artemisia aucheri- Astragalus microcephalus 45
۶-۱-۵- تیپ گیاهی
Artemisia aucheri-Astragalus(Tra) spp.-Acantholimon spp. 46
۷-۱-۵- تیپ گیاهی
Artemisia fragrans – Rhamnus pallasii – Paliurus spina-christi 47
۸-۱-۵-تیپ گیاهی
Artemisia fragrans- Stachys laxa 48
۹-۱-۵-تیپ گیاهی
Artemisia fragrans– Astragalus aureus- Onobrychis cornuta 50
۱۰-۱-۵- تیپ گیاهی Artemisia fragrans- Paliurus spina-christii 51
۱۱-۱-۵- تیپ گیاهی Artemisia sieberi – Astragalus spp. 52
۱۲-۱-۵- تیپ گیاهی Artemisia sieberi- Salsola spp. 52
۱۳-۱-۵- تیپ گیاهی Artemisia sieberi – Salsola arbusculiformis 53
۱۴-۱-۵- تیپ گیاهی
Artemisia sieberi- Halocnemum strobilaceum 54
۱۵-۱-۵- تیپ گیاهی Artemisia spp.-Zygophyllum eurypterum 56
۱۶-۱-۵- تیپ گیاهی Artemisia tschernieviana 57
۱۷-۱-۵- تیپ گیاهی Artemisia tschernieviana –Juncus spp. 58
۱۸-۱-۵- تیپ گیاهی
Artemisia scoparia – Dactylis glomerata – Teucrium polium 58
۲-۵- تیپ‌های گیاهی گروه Astragalus spp. 59
۱-۲-۵- تیپ گیاهی Astragalus spp.- Artemisia aucheri- Festuca ovina 60
۲-۲-۵- تیپ گیاهی
Astragalus (Tra) spp.-Onobrychis cornuta 61
۳-۵- تیپ گیاهی گروه Festuca ovina 62
۱-۳-۵- تیپ گیاهی
Festuca ovina- Astragalus gossypinus-Juniperus excelsa 62
۲-۳-۵- تیپ گیاهی
Festuca ovina – Bromus tomentellus- Astragalus spp. 63
۳-۳-۵- تیپ گیاهی
Festuca ovina- Onobrychis cornuta- Bromus tomentellus 64
۴-۳-۵- تیپ گیاهی Festuca ovina- Onobrychis cornuta 65
۵-۳-۵- تیپ گیاهی Festuca ovina- Astragalus spp.- Bromus tomentellus 66
۶-۳-۵- تیپ گیاهی
Festuca ovina – Onobrychis cornuta – Astragalus spp. 67
۴-۵- تیپ‌های گیاهی گروه Juniperus excelsa 68
۱-۴-۵- تیپ‌های گیاهی گروه
Juniperus excelsa -Onobrychis cornuta- Artemisia aucheri 68
۲-۴-۵- تیپ گیاهی Juniperus excelsa– Artemisia aucheri 69
۳-۴-۵- تیپ گیاهی Juniperus excelsa – Artemisia sieberi 70
۵-۵- تیپ‌های گیاهی گروه Juncus spp. 71
۱-۵-۵- تیپ گیاهی Juncus spp. 71
۲-۵-۵- تیپ گیاهی Juncus spp.– Punica granatum 72
۳-۵-۵- تیپ گیاهیJuncus spp. – Salicornia herbacea 72
۴-۵-۵- تیپ گیاهی Juncus spp.- Grass 73
۶-۵- تیپ گیاهی گروه Onobrychis cornuta 74
۱-۶-۵- تیپ گیاهی
Festuca ovina – Bromus tomentosus – Onobrychis cornuta 74
۲-۶-۵- تیپ گیاهی Onobrychis cornuta – Festuca ovina 75
۳-۶-۵- تیپ گیاهی
Onobrychis cornuta- psathyrostachys fragilis- Artemisia aucheri 76
۴-۶-۵- تیپ گیاهی
Onobrychis cornuta – Bromus tomentellus- Artemisia aucheri 77
۷-۵- تیپ گیاهی گروه Salsola sp. 78
۱-۷-۵-تیپ گیاهی Salsola arbusculiformis 78
۲-۷-۵- تیپ گیاهی Salsola dendroides 79
۸-۵- تیپ گیاهی گروه Stachys laxa 81
۱-۸-۵- تیپ گیاهی Stachys laxa – Festuca ovina – Astragalus spp. 81
۲-۸-۵- تیپ گیاهی
Stachys laxa- Dactylis glomerata- Paliurus spina- christii 82
۹-۵- تیپ‌های گیاهی گروه منفردها ۸۳
۱-۹-۵- تیپ گیاهی
Onobrychis cornuta- Thymus fedtschenkoi- Bromus tomentellus 84
۲-۹-۵- تیپ گیاهی Grass –Juncus spp. 85
۳-۹-۵- تیپ گیاهی Punica granatum – Rubus spp. 85
۴-۹-۵- تیپ گیاهی
Halocnemum strobilaceum-Salicornia herbacea 86
۵-۹-۵- تیپ گیاهی Paliurus spina-christii- Artemisia fragrans 87
۶-۹-۵- تیپ گیاهی Rhamnus pallasii – Paliurus spina- christii 88
منابع مورد استفاده ۸۹
پیوست ۹۰
خلاصه انگلیسی ۱۱۳
فهرست انتشارات ۱۱۵

وزن 355 گرم
نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور تیپ های گیاهی منطقه ساری(محدوده نقشه‌ چهارگوش ساری به شماره NJ 39-16)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مرتبط

41 عدد در انبار

مشاهده تخفیف های ویژه
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور تیپ های گیاهی منطقه ساری(محدوده نقشه‌ چهارگوش ساری به شماره NJ 39-16)

25,000 تومان

41 عدد در انبار