درباره ما

این موسسه از بدو تاسیس (۱۳۴۹) اقدام به انتشار کتاب و نشریات علمی حاصل یافته‌های پژوهشی نموده است که حاصل فعالیتهای آن کتابهای زیادی در زمینه‌های علوم: جنگل‌، مرتع‌، بیابان، گیاه‌شناسی، گیاهان دارویی، چوب و کاغذ و سایر علوم مرتبط و ۷ مجله تحقیقاتی بوده است. این امر انتشارات این موسسه را بزرگترین و مهمترین ناشر در زمینه تحقیقات منابع طبیعی در ایران نموده است. انتشارات این موسسه با بسیاری از دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقات در سراسر جهان تبادل نشریه می‌نماید.