‏فلور ایران، شماره ها ۸۷-۱۰۰: تیره‌های سرخسها ( ophioglossaceae.87…)‬

۲۰,۰۰۰ تومان

گیاهانی علفی، یکساله یا چندساله، خاکزی یا آبزی یا صخره ­روی و بندرت درخت­ زی. ریزوم کوتاه یا طویل و منشعب و رونده.