گیاهان مرتعی ایران، جلد دوم: دو لپه‌ای‌ها

۱۲,۰۰۰ تومان

در جلد دوم به معرفی ۲۰۵ تاکزون علوفه‌ای اغلب چندساله پرداخته شده است. به علاوه بعضی از گونه‌های یک‌ساله به‌دلیل اهمیت و ارزش علوفه‌ای در مراتع کشور نیز معرفی شده‌اند…