پراکنش گیاهان دارویی استان اصفهان

۴۷,۰۰۰ تومان

در سالیان اخیر، افزایش تقاضا برای استفاده از گیاهان دارویی سبب وارد آمدن فشار بیشتر بر منابع طبیعی کشور شده است. از طرفی دیگر کمبود اطلاعات مربوط به گیاهان دارویی موجود در عرصه‌‌های طبیعی، کارشناسان و مدیران مربوطه را از انجام هرگونه برنامه‌ریزی جهت مدیریت این مناطق بازداشته است.