پراکنش گیاهان دارویی استان تهران

۴۰,۰۰۰ تومان

طرح شناسایی و پراکنش گیاهان دارویی استان تهران شامل بخش‌هایی از چهار برگ نقشه توپوگرافی در مقیاس ۱:۲۵۰۰۰۰ معروف به نقشه­ های چهارگوش ایرانی به­ نام­های تیپ‌های گیاهی در مناطق آمل (NJ‎‏۳۹-۱۵) قزوین، تهران،NI)‎‏۳۹-۳) سمنان ، ‏‏(‏NI‎‎‏۳۹-۴) و کرج (‏NI‎‏۳۹-۲) از سری ۵۵۱K انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، به عنوان تیپ‌های گیاهی استان تهران انتشار یافته است.