نیم‌رخ جنگل تحقیقاتی بنه فیروزآباد فارس

۷,۵۰۰ تومان

جنگل‌ تحقیقاتی‌ بنه‌ (پسته‌ وحشی‌) بخشی‌ از جنگل‌های‌ بنه‌ و بادام‌ زاگرس‌ جنوبی‌ به‌ مساحت‌ تقریبی‌ ۰۰۰/۱۰ هکتار واقع‌ در شهرستان‌ فیروزآباد فارس‌ (انتهایی‌ترین‌ بخش‌ از منطقه‌ رویشی‌ زاگرس‌) می‌باشد. این جنگل‌ در ارتفاعات‌ شمالی‌ روستای‌ زنجیران‌ و حنیفقان‌ از بخش‌ خواجه‌ای‌ شهرستان‌ فیروزآباد قرار دارد…