نمایه دهه دوم (۱۳۹۶-۱۳۸۷) نشریه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران

۲,۰۰۰ تومان

پس از چاپ نمایه دهه اول (۱۳۸۶-۱۳۷۷) نشریه تحقیقات جنگل و صنوبر، اینک پس از گذشت دو دهه از عمر علمی این نشریه، نمایه دهه دوم (۱۳۹۶-۱۳۷۸) به زیور طبع آراسته شد. از آنجایی‌که در دهه دوم فعالیت نشریه، انتشار آن به‌صورت فصلنامه ادامه یافت، ‌بنابراین نمایه پیش‌رو شامل اطلاعات ۱۰ جلد (جلدهای ۱۶ تا ۲۵) و ۴۰ شماره است. با توجه به اینکه در این بازه زمانی شمار مقالات چاپ شده در جلدهای مختلف کمی متفاوت بوده است، درمجموع، شمار کل مقالات چاپ‌شده ۵۹۷ مقاله می‌باشد که در نوع خود رقم قابل توجهی است.