مجموعه چکیده مقالات همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران (ششمین: ۱۳۹۴: ساری)

۱۶,۰۰۰ تومان

بیش از نیمی از سرزمین ایران اسلامی توسط مراتع پوشیده شده است که به دلیل کارکردهای متنوع، نقش مهمی را در اقتصاد ملی ایفا می کند، به طوریکه در نگاهی اجمالی تنها می توان گفت اقتصاد بیش از ۹۴۰ هزار خانوار بهره بردار مستقیماً به آن وابسته است. تنها بخش کوچکی از کارکردهای عمدتاً ملموس مراتع را از قبیل حقظ آب و خاک، جلوگیری از فرسایش آبی وبادی و بروز ریزگردها، تنظیم گردش آب در طبیعت، حفظ ذخایر ژنتیکی گیاهی و جانوری، ایجاد فضای سبز و تلطیف هوا، تامین علوفه و تولید گوشت ارگانیک، تولید محصولاتی نظیر گیاهان دارویی، صمغ‌ها و رزین‌ها، ایجاد بستر مناسب اکوتوریسم، تامین غذا و مأمن وحوش و پرندگان، ترسیب کربن و پشتوانه بخش کشاورزی مورد شناخت و ارزیابی قرار می گیرد.

موجود نمی باشد