فلور ایران، شماره‌ ۱۲۴: تیره نمدار (Tiliaceae)

۹,۳۰۰ تومان

گیاهانی درختی، درختچه‌ای، بوته‌ای یا علفی، با کرک‌های ستاره‌ای یا فلسی یا بدون کرک.