فلور ایران، شماره ۷۷: تیره کاسنی، تبار کاسنی (Asteraceae Tribe Cichorieae)

۱۸,۰۰۰ تومان

گیاهانی علفی، یکساله یا چندساله، بوته‌ای یا چوبی، با برگهای طوقه‌ای در قاعده، به ندرت با ساقه‌های نرم و بالارونده، با کپه‌های زبانه‌ای و شیرابه سفید فراوان (این دو صفت از ویژگی‌های مهم این گیاهان هستند)…