فلور ایران، شماره های ۱۰۱-۱۲۳: تیره‌های گیاهان آبزی ( ۱۰۱٫Elatinaceae…)

۱۸,۰۰۰ تومان

۱۰۱٫ ELATINACEAE

گیاهانی حاشیه‌زی، با ساقه شیاردار. برگها متقابل، نیزه‌ای، در قاعده باریک‌شونده و دمبرگ مانند. گلها چرخه‌ای، در کنار برگهای متقابل؛ کاسبرگها غشایی، تخم‌مرغی. گلبرگها ۵ تایی. پرچم­ها ۸ تایی. مادگی مخروطی چندوجهی، قهوه‌ای.