فلور ایران، شماره‌ ۱۴۷: تیره مورد (Myrtaceae)

۶,۵۰۰ تومان

گیاهانی درختی یا درختچه ای همیشه سبز و معطر. ساقه­ ها متقابل یا متناوب، با مقطع گرد یا تا حدودی زاویه­دار، با غدد مشخص یا بدون غدد. برگها متقابل یا متناوب، ساده و کامل، نیزه­ای، گرد، بیضوی، تخم­مرغی، گاه چندشکلی، دمبرگدار یا بدون دمبرگ و ساقه‌آغوش، با منقار یا بدون منقار، در قاعده قلبی یا گوه­ای و گاه نامتقارن. گلها منفرد، دوتایی یا مجتمع در گل­آذین گرزن، چتر، یا سنبله­­ای. گلها با جام گل مشخص یا نامشخص و سریعاً ریزان. پرچمها به تعداد زیاد، زرد، سفید مایل به نخودی یا قرمز. میوه سته یا کپسول با شکل و اندازه متنوع.

این تیره در ایران فقط جنس Myrtus L. را به صورت خودرو دارد، ولی جنس‌های دیگر تیره به وفور در مناطق مختلف ایران کاشته شده اند. بنابراین به منظور استفاده پژوهشگران، کلید شناسائی جنس‌ها و همچنین گونه‌ها به همراه شرح آنها ارائه می‌شود.