فلور ایران، شماره ۸۵: تیره پروانه‌آسا (Fabaceae) جنس گون (Astragalus II)

۲۶,۰۰۰ تومان

۲۱٫ Sect. Aegacantha
گیاهانی چندساله، بوته‌ای یا چوبی، ایستاده یا گسترده در سطح زمین، بندرت خارپشتی. گوشواره‌‌ها غشایی، کرکدار یا بدون کرک، در قاعده متصل به دمبرگ…