فلور ایران، شماره ۷۵: تیره تاج خروس (Amaranthaceae)

۴,۵۰۰ تومان

گیاهانی علفی یکساله یا چندساله یا بندرت بوته‌ای. ساقه با کرکهای ساده یا بدون کرک..