فصل چرا در مراتع کوهستان‌های مرتفع ایران

۲۴,۰۰۰ تومان

مراتع معمولاً دارای سیستم‏ های پیچیده اکولوژیکی هستند که تحت تأثیر تغییرات عوامل آب و هوایی به ‏ویژه بارندگی و درجه حرارت قرار دارند. تغییرات اقلیمی در پدیده‏ های زیستی گیاه مانند جوانه­ زنی، رشد رویشی، توسعه رشد رویشی، گل‏دهی و بذردهی بسیار اهمیت دارند. بنابراین مطالعه فنولوژی در مرتع به‌منظور تنظیم برنامه‌های بهره‌برداری چرای دام از علوفه مرتع (Range Forage) و بهره‌برداری از گیاهان مرتعی، جلوگیری از برداشت‏ های بی‏ موقع و چرای زودرس، تعیین زمان ورود و خروج دام، جمع‏ آوری بذر، پرورش زنبور عسل، از بین بردن گونه‌های گیاهی هرز و مهاجم، مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی، تعیین ترکیبات مؤثره و شناخت خوشخوراکی و ارزش غذایی گونه‌های گیاهی حائز اهمیت است.