فصل چرا در مراتع استپی ایران

۳۶,۰۰۰ تومان

سرزمین پهناور ایران با قرار گرفتن در گروه کشورهای خشک و با پوشش گیاهی کم جنگل در کمربند خشک جهان قرار دارد، امّا به لحاظ تنوع اقلیمی و موقعیت جغرافیایی، محل تلاقی سه ناحیه رویشی وسیع و دارای تنوع گونه ‏ای گیاهی زیاد و قابل توجه می‏ باشد، بطوریکه در کمتر کشوری از کره خاکی این تنوع مشاهده می‏ شود. در این عرصه طبیعی با فلور بسیار غنی بیش از ۸۰۰۰ گونه گیاهی شناسایی و معرفی شده است. اما بدلیل شرایط خاص آب و هوایی، تغییرات اقلیمی، افزایش جمعیت و بهره‏برداری بی‏رویه دارای حساسیت و شکنندگی خاصی می باشد. خسارات ناشی از رشد جمعیت دامی و جمعیت عظیم بهره‌بردار در عرصه مراتع ایران طی دهه‌های اخیر موجب بهره‌برداری بی‌رویه و مفرط از مراتع شده است.