طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور: تیپ‌های گیاهی استان قم

۱۹,۰۰۰ تومان

طرح شناخت مناطق اکولوژیک استان قم شامل ۴ برگ نقشه توپوگرافی در مقیاس ۱:۲۵۰۰۰۰ معروف به نقشه-های چهارگوش ایرانی به نام های کرج – ساوه به شماره NI 39-02، تهران به شماره NI 39-03، قم – اراک به شماره NI 39-06 و آران به NI 39-07از انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، به وسعت حدود ۱۱۵۰۸۹۵ هکتار به عنوان بررسی تیپ های گیاهی استان قم، انتشار یافته است.