طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور، تیپ‌های گیاهی استان گیلان

۲۸,۰۰۰ تومان

طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور در منطقه‌ گیلان، از سال۱۳۸۹ به مدت دو سال به مورد اجرا گذاشته شد. محدوده چهار ورقه نقشه چهارگوش توپوگرافی با مقیاس ۲۵۰۰۰۰: ۱، شامل نقشه­ های شماره NJ 39-9  با نام انزلی،  NJ 39-10 با نام رشت، NJ.31-14  با نام قزوین و NJ 39-5 با نام اردبیل از سری K551 از انتشارات سازمان جغرافیائی نیروهای مسلح می­باشد که در شمال و شمال باختری ایران جای دارد.