طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور: تیپ‌های گیاهی استان سمنان

۲۷,۰۰۰ تومان

طرح شناخت مناطق اکولوژیک استان سمنان شامل سیزده برگ نقشه توپوگرافی در مقیاس ۱:۲۵۰۰۰۰ به نام¬های میامی (NJ 40-14)، گرگان (NJ 40-13)، ساری (NJ 39-16)، سمنان (NI 39-04)، تهران (NI 39-03)، آران (NI 39-07)، کوه گوگرد (NI 39-08)، جندق (NI 40-05)، معدن چاه سرب (NI 40-06)، باغستان (NI 40-02)، ترود (NI 40-01)، مراوه تپه (NJ 40-10) و کاشمر (NI 40-03) از سری K551 از انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، به¬عنوان بررسی تیپ‌های گیاهی استان سمنان انتشار یافته است….