طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور: تیپ‌های گیاهی استان بوشهر

۱۸,۰۰۰ تومان

مطابق نقشه‌های پوششی کشور در مقیاس ۱:۲۵۰۰۰۰، استان بوشهر متشکل از ۶ شیت نقشه به قرار زیر می باشد؛ ۸۹۳٫۲۵ کیلومتر مربع از شیت بهبهان با کد ۳۹-۰۶ NH، ۴۱۴۴٫۰۳ کیلومتر مربع از شیت گناوه با کد ۳۹-۱۰ NH، ۴۲۶۷٫۲۳ کیلومتر مربع از شیت کازرون با کد NH 39-11، ۱۰۰۷۰٫۹۶ کیلومتر مربع از شیت خورموج با کد NH 39-15، ۲۳۶۱٫۴۴ کیلومتر مربع از شیت کنگان با کد NG 39-03، ۶۹۰٫۷۲ کیلومتر مربع از شیت بیرم با کد NG 39-04 ،.از سری K551 از انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، به وسعت حدود ۲۲۴۲۷۶۲٫۷۹ هکتار به عنوان بررسی تیپ¬های گیاهی استان بوشهر انتشار یافته است.

موجود نمی باشد