رفتار چرایی دام جلد اول مراتع مناطق نیمه‌استپی و کوهستان‌های مرتفع ایران

۳۷,۰۰۰ تومان

اکوسیستم‌های مرتعی حاصل تأثیرات متقابل محیط و موجودات زنده (گیاهان و جانوران) می‌باشند و معمولا بصورت سیستم‌های ثابتی ظاهر می‌شوند.