راهبرد تأمین پایدار مواد لیگنوسلولزی ایران

۳,۰۰۰ تومان

برای تدوین راهبرد مناسب تأمین و تولید مواد لیگنوسلولزی کشور نیاز به شناخت عمیق و علمی از وضعیت کمی و کیفی عرضه و تقاضای این مواد در سطح جهان و همچنین ایران می باشد. داده ها و اطلاعات مربوط به صنایع چوب و کاغذ ایران، خصوصا صادرات و واردات چوب و کاغذ و نیز تولید چوب و کاغذ از طریق منابع مختلف از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان جنگلها و مراتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، انجمن صنفی کارفرمایان صنایع چوب ایران و … جمع آوری شد.