حد بهره‌برداری مجاز گونه‌های مهم مرتعی مراتع استپی و بیابانی ایران (جلد اول)

۱۹,۵۰۰ تومان

کتاب حدبهره‌برداری مجاز گونه‌های مهم مرتعی (جلد اول مراتع ‌استپی و بیابانی ایران) حاصل تلاش و مشارکت جمعی، اعم از مدیران، محققان و کارشناسان تحقیقاتی اعم از ستادی و مراکز تحقیقات استانی است.