جنگل‌کاری‌ در مناطق خشک، جلد سوم: معرفی گونه‌های مناسب ناحیه صحارا-سندی

۳۰,۰۰۰ تومان

در این مجموعه گونه‌های گیاهی که مناسب جنگل‌کاری و درخت‌کاری در ناحیه خلیج– عمانی و یا صحاری- سندی می‌باشند معرفی شده‌اند. این ناحیه اقلیمی از ویژگی‌های خاصّی برخوردار بوده و اقلیم‌شناسان را بر آن داشته تا این ناحیه را از دیگر نواحی در بخش‌های مرکزی، شمالی و غربی جدا نمایند.