تعیین میزان علوفه قابل برداشت مراتع

۲۵,۵۰۰ تومان

تعیین میزان علوفه قابل برداشت مراتع، جلد اول مراتع منطقه نیمه‌استپی و کوهستانی ایران حاصل تلاش و مشارکت جمعی، اعم از مدیران، محققان و کارشناسان تحقیقاتی اعم از ستادی و مراکز تحقیقات استانی است.