اکولوژی، تکامل و بیوجغرافیای درمنه .Artemisia L

۴۵,۰۰۰ تومان

درمنه (Artemisia L.) بزرگترین جنس در قبیله Anthemideae و یکی از بزرگترین جنس‌ها در خانواده کاسنیان(Asteraceae) می‌باشد….