اکالیپتوس

۱۵,۰۰۰ تومان

اکالیپتوسها اغلب به عنوان درختان استرالیایی به حساب می آیند. بخش بیشتر گونه ها و زیرگونه های جنس اکالیپتوس بومی قاره استرالیا و جزایر ضمیمه نزدیک به آن می باشند.