رویه‌های ارسال سفارش

ارسال محصولات از طریق پست انجام می‌شود، تعرفه پست در هنگام ثبت سفارش دریافت خواهد شد.

سفارشات شما در مدت زمان ۲ تا ۵ روز  کاری وارد چرخه ارسال شده و به اداره پست تحویل داده می‌شود.

کاربران با ثبت سفارش و خرید در سایت موافقت خود را با شرایط و قوانین مندرج در سایت اعلام می دارند.

 

برای سفارش کتاب از لینک فروشگاه استفاده نمایید.

بازدید: 102